Spår av flykt. Baltiska flyktingbåtar i arkeologisk belysning.
Extern granskare Björn Nilsson, Lunds universitet.