Arkeologi

Slutseminarium: Markus Fjellström

EVENEMANG

Datum: 04 juni 2019 15:00 - 04 juni 2019 17:00
Plats: Wallenberglaboratorium, sal 334
Bokmärk och dela Tipsa

KONTAKT

Prefekt
Kerstin Lidén
prefekten@ark.su.se
tfn 08-16 43 70

Ämnesansvarig Antiken
Lena Sjögren
lena.sjogren@antiken.su.se
tfn 08-16 22 34

Ämnesansvarig Arkeologi
Anders Andrén
anders.andren@ark.su.se
tfn 08-16 33 65

Ämnesansvarig Laborativ arkeologi
Kerstin Lidén
kerstin.liden@afl.su.se
tfn 08-16 43 70

Ämnesansvarig Osteoarkeologi
László Bartosiewicz
laszlo.bartosiewicz@ofl.su.se
tfn 08-16 46 19


Studierektor, forskarutbildning
Mats Burström
mats.burstrom@ark.su.se
tfn 08-16 20 95 

Stockholms universitetsbibliotek