• Tori Falck: Tradisjon, innovasjon og pragmatisme. Sosiale perspektiver på drivkrefter bak endringer i maritim teknologi i Viken (AD1050-1700).
  • Meghan Mattsson McGinnis: Doing Things with Rings: Working from object to action in a study of Late Iron Age ritual life.