Rikard Hedvall, Statens historiska museer: En nyupptäckt tidigkristen kyrkogård i Vreta kloster.