Stormaktsskärgård, marin landskapsarkeologi utmed farlederna mot Stockholm – ett bokprojekt.