Forskningen, framtiden och föränderligheten på Statens historiska museer