Sverige, Åland och Finland i Ella Kivikoskis fotspår