Professorsföreläsning: Ikoner, symmetri och stabila arkeologiska traditioner.