Fredrik Hallgren och Nathalie Hinders, Stiftelsen kulturmiljövård: Torvtäktad stenålder. Om nyfunna men hotade
stenåldersboplatser med välbevarat organiskt fyndmaterial i Dagmoss, Ötergörland.