Mälarvikens hällbilder: materiella redskap i en vitalistisk teknologi?

Zoom-länkt till seminariet: https://stockholmuniversity.zoom.us/j/67806900868