Middelalderbyen renvasket? Rapport fra et forskningsprosjekt om miljø, helse og framveksten av en offentlig helseforvaltning i Norge 1000-1600