Slutseminarium: Medeltida trädgårdskultur. Extern granskare: Christina Rosén, Statens historiska museer.