Onsdag 20 januari, kl. 15–17
Fredrik Fahlander: Mälarvikens hällbilder: materiella redskap i en vitalistisk teknologi?
PM Forskarseminarium 20 januari (21 Kb)

Onsdag 27 januari kl. 15–17
Gitte Ingvardson, Historiska museet vid Lunds universitet: Vikingeskattenes mennesker – Bornholmske sølvskatte som aktører i det økonomiske, sociale, kulturelle og symbolske felt fra ca. 850 – ca. 1150.
PM 2021-01-21 (59 Kb)

Onsdag 3 februari, kl. 15–17
Rikard Hedvall, Statens historiska museer: En nyupptäckt tidigkristen kyrkogård i Vreta kloster.
PM 2021-02-03 (1416 Kb)

Onsdag 10 februari, kl. 15–17
Jan Apel, professorsföreläsning: Ikoner, symmetri och stabila arkeologiska traditioner.
PM 2021-02-10 (84 Kb)

Onsdag 17 februari, kl. 15–17
Georgia Galani, slutseminarium: Imprints of the Roman imperium: Civic Bronze Coinages in the Republican Eastern Mediterranean. Extern granskare: Ragnar Hedlund, Uppsala universitet.
PM 2021-02-17 (303 Kb)

Onsdag 24 februari, kl. 15–17
Bettina Stolle, halvtidsseminarium: "From bones to behaviour": ritual practice at Helgö and beyond.
PM 2021-02-24 (84 Kb)

Torsdag 25 februari, kl. 13
Maiken Hemme Bro-Jørgensen disputerar på avhandlingen Ancient genomics of Baltic seals.
Opponent: Enhetschef, FD Olle Karlsson Naturhistoriska Riksmuseet
.

Onsdag 3 mars, kl. 15–17
Niklas Eriksson: Stormaktsskärgård, marin landskapsarkeologi utmed farlederna mot Stockholm – ett bokprojekt.
PM 2021-03-03 (648 Kb)

Onsdag 10 mars, kl. 15–17
Fredrik Hallgren och Nathalie Hinders, Stiftelsen kulturmiljövård: Torvtäktad stenålder. Om nyfunna men hotade stenåldersboplatser med välbevarat organiskt fyndmaterial i Dagmoss, Ötergörland.
PM 2021-03-10 (81 Kb)

Onsdag 17 mars, kl. 15–17
Anna Sörman och Karin Ojala: Hasslefyndet, Hallstattbronser och det tidiga järnet. Kontinuitet och förändring i övergången mellan bronsålder och järnålder.
PM 2021-03-17 (224 Kb)

Onsdag 24 mars, kl. 15–17
Anna Andreasson Sjögren, slutseminarium: Medeltida trädgårdskultur.
Extern granskare: Christina Rosén, Statens historiska museer.
PM 2021-03-24 (247 Kb)

Onsdag 7 april, kl. 15–17
Presentation av nya avhandlingsprojekt: Fredrik Lundström: Lithic weapons and tools, samt
Zoe Pochon: Virus based diseases in prehistory?
PM 2021-04-07 (127 Kb)

Onsdag 14 april, kl. 15–17
Arja Karivieri: Livet i Roms hamnstad: metoder och teorier i Ostia-forskningen.
PM 2021-04-14 (119 Kb)

Onsdag 21 april, kl. 15–17
Helena Günther, slutseminarium: Picturing animals in North Fennoscandian Rock Art from the Stone Age – Alta and other localities. Extern granskare: Jan Magne Gjerde, Norsk institutt for kulturminneforskning.
PM 2021-04-21 (747 Kb)

Onsdag 28 april, kl. 15–17
Cecilia Ljung, Torun Zachrisson och Anna Kjellström: Skärningspunkt Sigtuna: liv, död och sociala nätverk i den äldsta staden.
PM 2021-04-28 (150 Kb)

Onsdag 5 maj, kl. 15–17
Tobias Lindström, halvtidsseminarium: Djur och människor på gropkeramiska lokaler: Lerfiguriner, gravar och depositioner.
PM 2021-05-05 (123 Kb)

Onsdag 12 maj, kl. 15-17
Magnus Enquist: Digital humaniora för arkeologiska tidsserier.
PM 2021-05-12 (150 Kb)

Onsdag 19 maj, kl. 15-17
Anne-Marijn van Spelde, slutseminarium: Osteoporosis – A modern lifestyle disease? Extern granskare: László Bartosiewicz.
PM 2021-05-19 (466 Kb)

Onsdag 26 maj, kl. 15-17
Kerstin Odebäck, slutseminarium: Vikingatida sköldar. Ting, bild och text som associativt fält. Extern granskare: Fredrik Ekengren, Lunds universitet.
PM 2021-05-26 (614 Kb)


Välkomna!
Mats Burström, László Bartosiewicz, Kerstin Lidén, Jens Christian Moesgaard, Lena Sjögren