Onsdag 22 januari, kl 15-17
Jonas Monié Nordin: Delat land: en historisk-arkeologisk studie av samisk medeltid och tidigmodern tid i Central- och Mellansverige.

PM Monié Nordin (299 Kb)

Fredag 31 januari, kl 13, Nordenskiöldsalen, Geovetenskapens hus
Linda Qviström disputerar på avhandlingen Rum utan utsikt. Fönster och ljus i medeltida byggnader. Opponent docent Martin Hansson, Lunds universitet.

Onsdag 5 februari kl 15-17
Ashely Kruger, Naturhistoriska riksmuseet: The discovery of Homo naledi: a new hominin from the Cradle of Humankind, South Africa.
PM Kruger (17 Kb)

Onsdag 12 februari, kl 15-17
Stefan Olsson: Om gisslan i vikingatida och tidigmedeltida traditioner.
PM Olsson (170 Kb)

Onsdag 19 februari, kl 15-17
Britta Kihlstedt, Kulturmiljövård Mälardalen: Den gropkeramiska lokalen Norvik: resultat och reflektioner
PM Kihlstedt (505 Kb)

Onsdag 26 februari, kl 15-17
Joakim Goldhahn, Linnéuniversitetet: The beak people - ett ontologiskt perspektiv på relationen mellan människor och fåglar under bronsåldern i norra Europa
PM Goldhahn (973 Kb)

Onsdag 4 mars, kl 15-17
Ian Kuijt, University of Notre Dame, USA: Neolithic Baby Boom? Reconsidering Demography and the Evolution of the World's First Villages.

PM Kuijt (473 Kb)

Onsdag 11 mars, kl 15-17
Anna Jelicic, halvtidsseminarium: "Det naturliga valet". Om förekomst av naturens ting i vikingatida gravkontexter.
PM Jelicic (561 Kb)

Onsdag 18 mars, kl 15-17, Nordenskiöldsalen, Geovetenskapens hus - INSTÄLLT!
Kenneth Jonsson: Vad har forskningen i numismatik bidragit med till kunskapen om äldre tider i norra Europa?

Onsdag 25 mars, kl 15-17 - INSTÄLLT!
Tuija Kirkinen, Universitet i Helsingsfors: Animal skins and fur in archaeological contexts – fibres from the Mesolithic Stone Age to historical times.

Onsdag 1 april, kl 13-15 OBS! ny tid
Mirja Arnshav, slutseminarium: Spår av flykt. Baltiska flyktingbåtar i arkeologisk belysning.
Extern granskare Björn Nilsson, Lunds universitet.
Länk till seminariet

Fredag 3 april, kl 13-15 (Nordenskiöldsalen)
Therese Emanuelsson-Paulson, disputation: Polygonal Columns in Greek Architecture. Opponent: Henrik Gerding, Lunds universitet.

Onsdag 15 april, kl 15-17 - INSTÄLLT!
Karl-Göran Sjögren & Tony Axelsson, Göteborgs universitet: Det gömda landskapet - sökande efter neolitiska centralplatser. 

Onsdag 22 april, kl 15-17 - INSTÄLLT!
Manuel Domínguez-Rodrigo, Complutense University of Madrid, Spanien: Latest discoveries at Olduvai Gorge: new archaeological record shows that early humans had a unique way of life.

Onsdag 29 april, kl 15-17 - INSTÄLLT!
Johan Vekselius: En populismens historia i antikens Rom: plebs, popularer, populus.

Onsdag 6 maj, kl 15-17
Moa Råhlander, halvtidsseminarium: Pärlor från Ihre.

Länk till seminariet
Meeting ID: 620 7584 1448
PM Råhlander (413 Kb)

Fredag 8 maj, kl 13-15 (Nordenskiöldsalen)
Markus Fjellström, disputation: Food Culture in Sápmi: An interdisciplinary approach to study the heterogeneous cultural landscape of northern Fennoscandia AD 600–1900. Opponent: Marianne Skandfer, Universitet i Tromsø

Onsdag 13 maj, kl 15-17 - INSTÄLLT!
John Schofield, University of York: Galapagos: Archaeology and the Global Challenge of Marine Plastics.

Onsdag 27 maj, kl 15-17 - INSTÄLLT!
Sven Kalmring, docentföreläsning: Between Early and Late Birka Period. Chronological Considerations on Birka Problems.

 

Välkomna!

Mats Burström, László Bartosiewicz, Jens Christian Moesgaard, Kerstin Lidén, Lena Sjögren