Onsdag 31 januari, kl 15-17
Viacheslav Kuleshov: Why did the import of dirhams cease?
PM 2018 01 31 (15 Kb)

Onsdag 7 februari, kl 15-17
Kerstin Lidén, Markus Fjellström och Hans Ahlgren: Framsmältande arkeologi.
PM 2018 02 07 (15 Kb)

Onsdag 14 februari, kl 15-17
Mirja Arnshav, Anna Jelicic, Moa Råhlander: Presentation av nystartade avhandlingsarbeten.
PM 2018 02 14 (14 Kb)

Onsdag 21 februari, kl 15-17
Kenneth Jonsson: Från Tur till Tor.
PM 2018 02 14 (24 Kb)

Fredag 23 februari, kl 10
Sara Gummesson disputerar på avhandlingen: Points on Production- taphonomic research on Mesolithic osseous assemblages in Sweden.
Opponent: Kenneth Ritchie, Afdeling for Konservering & Naturvidenskab, Moesgaard Museum.

Onsdag 7 mars, kl 15-17
Sven Kalmring, Centre for Baltic and Scandinavian Archaeology, Schleswig: Hedebys  flatmarksmarksgravfält – utgrävningen 2017.
PM 2018 03 07 (73 Kb)

Onsdag 14 mars, kl 15-17
Ingrid Berg: När världen räddade Abu Simbel – nationella åtaganden och globala anspråk i efterkrigstidens kulturarvspolitik. PM 2018 03 14 (221 Kb)

Onsdag 21 mars, kl 15-17
Slutseminarium för Linda Qviström: Rum utan utsikt. Fönster, ljus och mörker i medeltida byggnader.
Extern granskare: Georg Haggrén, Helsingfors universitet. PM 2018 03 21 (121 Kb)

Onsdag 4 april, kl 15-17
Lena Berg Nilsson: Primitiv och planlös? - om svensk medeltida gruvbrytning.

Onsdag 11 april, kl 15-17
Lars Einarsson: Mellan land och hav. Storskeppets idé och materialitet.

Onsdag 18 april, kl 10-12 samt 15-17
Hein Bjerck, Norges Tekniska och Naturvetenskapliga Universitet (NTNU), Trondheim.
Kl. 10-12: Ytterst i verden. Om huler, hulemalinger og fenomenologi.
Kl. 15-17: ”Min pappas ting” og ”Min onkels brente hjem”. Studier i auto-arkeologi.

Onsdag 25 april, kl 15-17
Petra Pakkanen: Ancient Greek Tanners and Tanneries. A further look into discarded matter.

Onsdag 2 maj, kl 15-17
Meddelas senare

Onsdag 16 maj, kl 15-17
Emma Maltin, Bohusläns museum: Fiskkonsumtion i tidigmoderna Nya Lödöse (1473-1624) – Vem åt vad?
 

Fredag 25 maj, kl 10
Florent Audy disputerar på avhandlingen: Suspended value. Using coins as pendants in Viking-Age Scandinavia.
Opponent: Dagfinn Skre, Kulturhistorisk Museum, Universitetet i Oslo.
 

Välkomna!
Mats Burström, László Bartosiewicz, Kenneth Jonsson, Kerstin Lidén, Lena Sjögren