Lokal: Föreläsningssalen på plan 3 i Wallenberglaboratoriet, Lilla Frescativägen 7.

 

Onsdag 6 september, kl 15-17

Mats Burström: Barlast – massor med historia. PM 2017 09 06 (285 Kb)

 

Onsdag 13 september, kl 15-17

Damien Huffer: You Can Buy That?!: Supply, Demand and Authenticity in the Human Remains Trade. PM 2017 09 13 (59 Kb)

 

Onsdag 20 september, kl 15-17

Slutseminarium för Sara Gummesson: Mesolithic Bone Studies – nuancing patterns of human activity through taphonomic analysis and bone craft. PM 2017 09 20 (251 Kb)

Extern granskare: Jan Apel, Lunds universitet.

 

Onsdag 27 september, kl 15-17

Anders Hansson: Den jämtländska fjällvärlden från stenålder till i dag – en studie av tolkningsföreträden. PM 2017 09 27 (89 Kb)

 

Fredag 29 september, kl 13-ca 15, Hörsalen i gamla Botan, Lilla Frescativägen 5

Per Nilsson disputerar på avhandlingen Brukade bilder – södra Skandinaviens hällristningar ur ett historiebruksperspektiv.

Opponent Anders Gustafsson, Göteborgs universitet.

 

Onsdag 4 oktober, kl 15-17

Tim Flohr Sørensen, Københavns Universitet: Who the Devil Can Endure It? Archaeology, Science and the Fact Fetish. PM 2017 10 04 (43 Kb)

 

Onsdag 11 oktober, kl 15-17

Kenneth Svensson, Arkeologikonsult AB: Utgrävningarna vid Slussen och dess speciella utmaningar och förutsättningar. PM 2017 10 11 (79 Kb)

 

Torsdag 19 oktober, kl 10-12

Frans Theuws, Universitetet i Leiden: The post-Roman recovery of Northwestern Europe. PM 2017 10 19 (8 Kb)

 

Onsdagen 25 oktober

Inget seminarium på grund av exkursion till Kreta.

 

Onsdag 1 november, kl 15-17

Slutseminarium för Vasiliki Papakosta: Early pottery use among hunter-gatherers around the Baltic. PM 2017 11 01 (255 Kb)

Extern granskare Fredrik Hallgren, Stiftelsen Kulturmiljövård.

 

Onsdag 8 november, kl 15-17

Vesa-Pekka Herva, Uleåborgs universitet: Haunting presences of WW2 heritage in Finnish Lapland. PM 2017 11 08 (39 Kb)

 

Fredag 10 november kl. 13-ca 15, Nordenskiöldsalen, Geovetenskapens hus, Svante Arrhenius väg 12

Linn Eikje disputerar på avhandlingen Mynt er hva mynt gjør – en analyse av norske mynter på 1100-tallet: produksjons, sirkulasjon og bruk.

Opponent Henrik Klackenberg, Riksarkivet.

 

Onsdag 15 november, kl 15-17

Jonas Paulsson, Kulturgeografiska Landskapsundersökningar HB: Metalldetektering och arkeologi – exemplet Åhus. PM 2017 11 15 (47 Kb)

 

Onsdag 6 december, kl 15-17

Johan Lind, Centrum för evolutionär kulturforskning: The divide between human and animal cognition. PM 2017 12 06 (83 Kb)

 

Onsdag 13 december, kl 15-17

Jesper Blid: Temple builders, building contracts, and dissemination of ideas in visual environment in Classical Antiquity.

 

Välkomna!

Mats Burström, László Bartosiewicz, Kenneth Jonsson, Kerstin Lidén, Lena Sjögren