Mirja Arnshav disputerar på avhandlingen: De små båtarna och den stora flykten. Arkeologi i spåren av andra världskrigets flyktbåtar.

Opponent Björn Magnusson Staaf, Lunds universitet.