Den frånvarande främlingen – Skandinavien och medeltida judiskt liv