Onsdag 1 september, kl 15–17
Andrew Jones: Diffracting Digital Images: archaeology, art practice and cultural heritage.

Onsdag 8 september kl 15–17
Mirja Arnshav: Svartek och Sjöminor. Laddade lämningar från djupet.

Onsdag 15 september, kl 15–17
Frida Espolin Norstein: Urolige graver: endringer i gravskikk under kristningen av Skandinavia (ca 800-1200).

Onsdag 22 september, kl 15–17
Anna Källén: Kritiska perspektiv på aDNA: Resultat från projektet Kod, Narrativ, Historia.

Onsdag 29 september kl. 15–17
Magnus Ljunge: Ett ordnat kaos: museimagasinets arkeologi.

Onsdag 6 oktober, kl 15–17
Simon Ekström, etnologi: Följa hummer. Materialitet och symbolik i skärningspunkten människa/djur.

Fredag 15 oktober, kl 10, Nordenskiöldsalen, Geovetenskapens hus
Hans Ahlgren disputerar på avhandlingen Human impacts on wild mammalian populations in Scandinavia during the Mesolithic Period.    
Opponent Gørill Nilsen, Universitetet i Tromsø

Onsdag 20 oktober, kl 15–17
Johanna Brück, University College Dublin: Bronze Age relations: genetics and kinship in critical perspective.

Onsdag 27 oktober, kl 15–17
Crista Wathen, slutseminarium: Are we there yet? Development of methods to decontaminate materials for 87Sr/86Sr analysis.

Onsdag 3 november, kl 15–17
Svein Gullbekk, Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo: Myntfunn i kirker. Hva forteller de om middelaldersamfunnet?

Onsdag 10 november, kl 15–17
Lena Holmquist: Inte bara Birka – en tillbakablick på 40 år vid institutionen.

Onsdag 17 november, kl 15–17
Alison Klevnäs & Astrid Noterman: Interacting with the dead in early medieval Europe.

Onsdag 24 november, kl 15–17
Clara Alfsdotter, Linnéuniversitetet: Hur kan osteologi och nedbrytningsstudier berika forensiskt arbete?

Onsdag 1 december, kl 15–17
Adam Lindqvist Wadstein, halvtidsseminarium: From hook to plate: patterns of exploitation, consumptions and utilisation of marine resouces on prehistoric Cyprus.

Onsdag 8 december, kl 15–17
Björn Hjulström, Arkeologikonsult: Undersökningarna vid Ströja, en centralplats från yngre järnålder i Östergötland.

Onsdag 15 december, kl 15–17
Eventuellt slutseminarium.

Välkomna!
Mats Burström, László Bartosiewicz, Kerstin Lidén, Jens Christian Moesgaard, Lena Sjögren