Contact and Conflict: The Greeks in Ancient Cyrenaica. Presentation av ett nytt RJ-projekt vid Svenska Institutet i Athen