Kristian Göransson från Institutionen för historiska studier vid Göteborgs universitet kommer att presentera:

Grekerna i antikens Cyrenaika. Presentation av ett nytt forskningsprojekt