Emelie Byström & Filmo Verhagen, Uppsala universitet: Presentation av avhandlingsprojekt