Förstörelse av kulturminnen i väpnad konflikt - en fråga om identiteter