Onsd 17/2, kl. 15.00
Georgia Galani, slutseminarium
Imprints of the Roman imperium: Civic Bronze Coinages in the Republican Eastern Mediterranean
Extern granskare: FD Ragnar Hedlund, Museum Gustavianum, UU

Fred 19/3
Adam Lindhagen, Riksantikvaren, Oslo
Förstörelse av kulturminnen i väpnad konflikt - en fråga om identiteter

Onsd 14/4, kl. 15.00
Arja Karivieri
Livet i Roms hamnstad: metoder och teorier i Ostia-forskning

Tisd 27/4
Hedvig von Ehrenheim
Frigivningsinskrifter i det klassiska och hellenistiska Grekland - varför fanns de i helgedomar?

Tisd 4/5 (kl. 10.00)
Adam Lindqvist Wadstein
Avhandlingsseminarium

Tisd 11/5
Lisa Hagelin
Romerska frigivna och manlighet

Tisd 18/5
Jessika Andersson & Christine du Rietz
Masteruppsatser (pågående arbete)

Tisd 1/6
Eva Wahlberg Sandberg
Avhandlingsseminarium