Tisd 5/2

Planingsseminarium:
Presentation av nyanställdas forskning och diskussion kring framtida gästföreläsare & seminarier

Tisd 19/2
Johan Vekselius: Populism i den grekisk-romerska antiken: Folk, folklighet, folkstyre

Onsd 6/3, kl. 15-17 (föreläsningssalen, plan 3)        
Presentationer av institutionens nyantagna doktorander
Tobias Lindström: More-than-human relations in the Northern European Stone Age
Emma Maltin: Konsumtion, identitet och matvanor i tidigmoderna Nya Lödöse
Adam Lindqvist: From hook to plate: patterns of exploitation, consumption and utilisation of marine resources on Cyprus    

Tisd 26/3
Romain Mougenot: Avhandlingsseminarium

Tisd 2/4
Emelie Byström & Filmo Verhagen, Uppsala universitet: Presentation av avhandlingsprojekt

Tisd 9/4
Georgia Galani: Avhandlingsseminarium

Tisd 23/4
Johannes Siapkas: TBA

Onsd 8/5, kl. 15-17 (föreläsningssalen, plan 3)
Therese Paulson: Polygonal Columns in ancient Greek architecture (slutseminarium) Opponent: Henrik Boman (Göteborgs Universitet)

Tisd 14/5
Masa Dizdar: Avhandlingsseminarium

Torsd 16/5, kl. 13-15 (obs datum)
Eva Wahlberg Sandberg: Avhandlingsseminarium