Styrelsen består av följande:

Ordförande: Markus Fjellström

Vice Ordf.: Romain Mougenot

Sekreterare: Therese Paulson

Kassör: Kerstin Odebäck

Övriga ledamöter:
Florent Audy
Linda Qviström
Vasiliki Papakosta