Antagning

Antagning till forskarutbildning

  • Humanistiska fakulteten utlyser doktorandanställningar två gånger per år, sista dag för inlämning av ansökningar är 15 oktober och 15 april.
  • I mån av ekonomi utlyses då även doktorandanställningar inom arkeologi. Anställningar sker i form av doktorandtjänst under fyra år.

Lokal antagningsordning för forskarutbildning i arkeologi

Antagningsordningen är fastställd av Institutionsstyrelsen 2015-10-26

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i arkeologi

Denna allmänna studieplan för utbildning på forskarnivå i arkeologi är fastställd av Humanistiska fakultetsnämnden vid Stockholms universitet 2019-03-13. Den ersätter den tidigare allmänna studieplanen i arkeologi.

KONTAKT

Prefekt
Astri Muren
prefekten@ark.su.se
tfn 08-16 32 13

Stf Prefekt
Jan Apel
prefekten@ark.su.se
tfn 08 16 34 10

Ämnesansvarig Antiken
Arja Karivieri
arja.karivieri@antiken.su.se
tfn 08-16 22 34

Ämnesansvarig Arkeologi
Andrew Jones
andrew.jones@ark.su.se

Ämnesansvarig Laborativ arkeologi
Kerstin Lidén
kerstin.liden@afl.su.se
tfn 08-16 43 70

Ämnesansvarig Osteoarkeologi
László Bartosiewicz
laszlo.bartosiewicz@ofl.su.se
tfn 08-16 46 19


Studierektor, forskarutbildning
Mats Burström
mats.burstrom@ark.su.se
tfn 08-16 20 95 

Stockholms universitetsbibliotek