I mån av ekonomi utlyses då även doktorandanställningar inom arkeologi. Anställningar sker i form av doktorandtjänst under fyra år.

Ansökningar sammanhörande med projektanställningar, stipendier m.m. behandlas vid särskilda tillfällen, när så är nödvändigt.

Antagning av doktorander med egen finansiering sker endast med stor
restriktivitet.