Antagning

Antagning till forskarutbildning

Humanistiska fakulteten utlyser doktorandanställningar två gånger per år, sista dag för inlämning av ansökningar är 15 oktober och 15 april.

Antagning till utbildning på forskarnivå i Laborativ arkeologi

Humanistiska fakultetsnämnden har beslutat att antagning kan ske två gånger årligen och på fasta tider enligt nedan:

KONTAKT

Prefekt
Kerstin Lidén
prefekten@ark.su.se
tfn 08-16 29 48

Ämnesansvarig Antiken
Lena Sjögren
lena.sjogren@antiken.su.se
tfn 08-16 22 34

Ämnesansvarig Arkeologi
Mats Burström
mats.burstrom@ark.su.se
tfn 08-16 2095

Ämnesansvarig Laborativ arkeologi
Kerstin Lidén
kerstin.liden@afl.su.se
tfn 08-16 29 48

Ämnesansvarig Osteoarkeologi
László Bartosiewicz
laszlo.bartosiewicz@ofl.su.se
tfn 08-16 4619


Studierektor, forskarutbildning
Mats Burström
mats.burstrom@ark.su.se
tfn 08-16 2095 

Stockholms universitetsbibliotek