Antagning

Antagning till forskarutbildning

  • Humanistiska fakulteten utlyser doktorandanställningar två gånger per år, sista dag för inlämning av ansökningar är 15 oktober och 15 april.
  • I mån av ekonomi utlyses då även doktorandanställningar inom arkeologi. Anställningar sker i form av doktorandtjänst under fyra år.

Lokal antagningsordning för forskarutbildning i arkeologi

Antagningsordningen är fastställd av Institutionsstyrelsen 2015-10-26

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i arkeologi

Denna allmänna studieplan för utbildning på forskarnivå i arkeologi är fastställd av Humanistiska fakultetsnämnden vid Stockholms universitet 2012-02-14. Den ersätter tidigare allmänna studieplaner i arkeologi, arkeologi med laborativ analys och antikens kultur och samhällsliv.

KONTAKT

Prefekt
Kerstin Lidén
prefekten@ark.su.se
tfn 08-16 43 70

Ämnesansvarig Antiken
Lena Sjögren
lena.sjogren@antiken.su.se
tfn 08-16 22 34

Ämnesansvarig Arkeologi
Mats Burström
mats.burstrom@ark.su.se
tfn 08-16 20 95

Ämnesansvarig Laborativ arkeologi
Kerstin Lidén
kerstin.liden@afl.su.se
tfn 08-16 43 70

Ämnesansvarig Osteoarkeologi
László Bartosiewicz
laszlo.bartosiewicz@ofl.su.se
tfn 08-16 46 19


Studierektor, forskarutbildning
Mats Burström
mats.burstrom@ark.su.se
tfn 08-16 20 95 

Stockholms universitetsbibliotek