Denna allmänna studieplan för utbildning på forskarnivå i arkeologi med inriktning mot allmän arkeologi, laborativ arkeologi, osteoarkeologi, samt antikens kultur och samhällslivär fastställd av Humanistiska fakultetsnämnden vid Stockholms universitet 2019-03-13. Den ersätter den tidigare allmänna studieplanen i arkeologi.

Studieplanen gäller fr o m 2019-03-13.