Denna allmänna studieplan för utbildning på forskarnivå i arkeologi är fastställd av Humanistiska fakultetsnämnden vid Stockholms universitet 2012-02-14. Den ersätter tidigare allmänna studieplaner i arkeologi, arkeologi med laborativ analys och antikens kultur och samhällsliv.

Studieplanen gäller fr o m 2015-04-28

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Arkeologi (219 Kb)