Utbildning på forskarnivå

Utbildning på forskarnivå

 

Universitetets information om utbildning på forskarnivå:

Utbildning på forskarnivå vid Stockholms universitet

Humanistiska fakultetens information om utbildning på forskarnivå

Utbildning på forskarnivå

skärslev

Människa och materialitet

Institutionen för arkeologi och antikens kultur, i samarbete med Institutionen för kultur och estetik, ansvar för temat "Människa och materialitet" inom ramen för Humanistiska fakultetens forskarskola.

environment

Environmental Humanities - An Introduction

The Department of Archaeology and Classical Studies offers a course as part of the Faculty Doctoral School in Humanities.

KONTAKT

Prefekt
Kerstin Lidén
prefekten@ark.su.se
tfn 08-16 29 48

Ämnesansvarig Antiken
Lena Sjögren
lena.sjogren@antiken.su.se
tfn 08-16 22 34

Ämnesansvarig Arkeologi
Mats Burström
mats.burstrom@ark.su.se
tfn 08-16 2095

Ämnesansvarig Laborativ arkeologi
Kerstin Lidén
kerstin.liden@afl.su.se
tfn 08-16 29 48

Ämnesansvarig Osteoarkeologi
László Bartosiewicz
laszlo.bartosiewicz@ofl.su.se
tfn 08-16 4619


Studierektor, forskarutbildning
Mats Burström
mats.burstrom@ark.su.se
tfn 08-16 2095 

Stockholms universitetsbibliotek