Finansierad av Riksantikvarieämbetet.

Projektledare: Lena Holmquist