Finansierad av Vetenskapsrådet.

Projektledare: Torun Zachrisson