Finansierad av Vetenskapsrådet och Wallenbergstiftelserna.

Projektledare: Jonas Monié-Nordin