Finansierad av Kungl. Vitterhetsakademien.

Projektledare: Anders Andrén