Stolsformat silverhänge från Eketorpsskatten (1,9x1,6 cm). Foto: Per Torgén, Örebro länsmuseum
Stolsformat silverhänge från Eketorpsskatten, Närke (1,9x1,6 cm). Foto: Per Torgén, Örebro länsmuseum. Licens CC BY-NC.

I I landskapet Närke har några av Sveriges största och märkligaste vikingatida skattfynd kommit fram: särskilt fynden från Eketorp (Edsbergs sn) och Sandtorp (Viby sn) är spektakulära i sin rikedom och spännvidd i materialet. Fynd som det från Råsta (Stora Mellösa sn) är exempel på en helt annan och lika intressant komposition genom att enbart innehålla ett urval silversmycken. De närkingska fynden innehåller ovanligt mycket material från de islamiska områdena för att ligga så långt västerut. Sammantaget ger Närkes vikingatida skattfynd en koncentrerad insikt i både hur varierad kategorin ”skattfynd” är och hur mynt och föremål rört sig från sina ursprungsområden.

Genom att bl.a. kontrastera och komplettera de bilder som ges av skatt- och gravfynd, göra kopplingar till fyndkontexterna och landskapets karaktär, samt jämföra materialet med den generella bilden för omgivande landskap och Skandinavien i stort, är syftet att kunna tolka och kontextualisera fyndens innehåll och deras roll i det samtida Närke. Ett vidare syfte är att samverka kring dessa frågor med länsmuseum, länsstyrelse och allmänheten.

Projektet löper under 2018–2019 och finansieras av Allan Wetterholms stiftelse. I projektgruppen ingår Nanouschka M. Burström (PI), Stockholms universitet, och fil. dr Florent Audy, Statens historiska museer, i samarbete med Örebro Länsmuseum.