De skiljer sig estetiskt från andra grekiska kolonner, men de är tillverkade med samma produktionsmetoder och konstruktionskvalitet som andra kolonner. De förekommer i flera kluster där lokala stilar används i olika tidsperioder och geografiska områden.

Lokala stilar och stor variation präglade alltid den grekiska arkitekturen, där en egen design av ett arkitektoniskt element ofta uppkom för att påvisa någonting eget eller ge möjlighet till olika stadsstater att särskilja sig från sina grannar. Monumentalarkitekturen som de polygonala kolonnerna förekommer i användes nästan uteslutande för att imponera på andra människor, antingen i den egna staden eller mot grannstäderna. Byggnadernas funktion krävde sällan den påkostade dekoration i form av polygonala kolonner som de hade försetts med. Dessa dekorativa element har därför antagligen använts av olika anledningar i olika områden under olika perioder.

Förhoppningen är att studien av de kontextuella, historiska och ekonomiska aspekterna av användningen av polygonala kolonner kan fördjupa vår förståelse om varför arkitekten eller byggherren valde en avvikande arkitektonisk kolonnutformning i dessa byggnader. En fördjupad studie av produktionen och användningen av polygonala kolonner kommer också att göras för att öka förståelsen av användningen av lokala stilar inom den grekiska arkitekturen.