Finansierad av Vetenskapsrådet.

Projektledare: Ulla Rajala