Finansierad av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse.

Projektledare: Magnus Enquist