Finansierad av Riksbankens Jubileumsfond.

Projektledare: Åke Engsheden