Finansierad av Riksantikvarieämbetet.

Projektledare: Fredrik Fahlander