Finansierad av Riksbankens Jubileumsfond.

Projektledare: Maja Krzewinska