Finansierad av Research Executive Agency (REA) i samarbete med University of York, Københanvs Universitet och Rijksuniversiteit Groningen.

Projektledare: Kerstin Lidén