3D-scanneranalys av Gotlands bildstenar

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Institutionen för arkeologi och antikens kultur
  4. Forskning
  5. Forskningsprojekt
  6. 3D-scanneranalys av Gotlands bildstenar

3D-scanneranalys av Gotlands bildstenar; Verkstäder, ikonografi och datering

Forskningsprojektet "3D-scanneranalys av Gotlands bildstenar; Verkstäder, ikonografi och datering"

Specifika mål, 3D-scanneranalys av Gotlands bildstenar

I detta projekt kommer jag att analysera huggningstekniken på de gotländska bildstenarna (ca 400-1100 e.Kr.) med hjälp av en högupplösande optisk 3D-scanner.

Områdesöversikt, 3D-scanneranalys av Gotlands bildstenar

Den störste av bildstensforskare är utan tvivel Sune Lindqvist, som med sitt samlingsverk "Gotlands Bildsteine" (1941-42) lade en grund som alla framgent måste förhålla sig till.

Projektbeskrivning, 3D-scanneranalys av Gotlands bildstenar

Bildstensforskningen representerar ett forskningsfält som hitintills inte har stöttats av några tekniska analyser.

Metod och utrustning, 3D-scanneranalys av Gotlands bildstenar

Bildstenarna kommer att mätas in som en digital 3D-modell med hjälp av en högupplösande optisk 3D-scanner. Mätprincipen är en form av fotogrammetri. Bildstenen fotograferas synkront av två kameror monterade i en bestämd vinkel.

Betydelse, 3D-scanneranalys av Gotlands bildstenar

Med teknisk analys av huggspåren på de gotländska bildstenarna finns det stor potential att kunna addressera nya och mycket intressanta frågor, oberoende av tidigare forsknings¬tradition.

KONTAKT

Prefekt
Astri Muren
prefekten@ark.su.se
tfn 08-16 32 13

Stf Prefekt
Jan Apel
prefekten@ark.su.se
tfn 08 16 34 10

Ämnesansvarig Antiken
Arja Karivieri
arja.karivieri@antiken.su.se
tfn 08-16 22 34

Ämnesansvarig Arkeologi
Andrew Jones
andrew.jones@ark.su.se

Ämnesansvarig Laborativ arkeologi
Kerstin Lidén
kerstin.liden@afl.su.se
tfn 08-16 43 70

Ämnesansvarig Osteoarkeologi
László Bartosiewicz
laszlo.bartosiewicz@ofl.su.se
tfn 08-16 46 19


Studierektor, forskarutbildning
Mats Burström
mats.burstrom@ark.su.se
tfn 08-16 20 95 

Stockholms universitetsbibliotek