Osteoarkeologi är ett profilämne inom institutionen där studenterna genom sin utbildning uppnår specialistkompetens om arkeologiska skelettfynd. Enhetens utbildning är bred och studenter tränas i såväl human som animal osteoarkeologi. Ämnet ligger i gränslandet mellan naturvetenskap och humaniora. Osteologiska data utgör grunden för tolkningar om kulturhistoriska sammanhang. Vid enheten bedrivs såväl grund- som mera specialiserad forskning kring bl.a människors levnadsförhållanden samt försörjningsekonomi under stenålder, järnålder och medeltid (djurhållning, fiske, jakt). Forskningen berör även Skandinaviens faunahistoria. Nya forskningsområden inom ämnet är animal paleopatologi, paleohistopatologi och oral histopatologi.