Av definitionen framgår det också att ämnet är tvärvetenskapligt, inte enbart så att det sträcker sig över flera ämnen utan även över flera olika fakulteter. Enheten är unik i Skandinavien med sin breda inriktning omfattande biologiska, kemiska, fysiska såväl som geologiska analysmetoder, applicerat på ett arkeologiskt källmaterial utan kronologisk begränsning. Bland de större forskningsprojekt som bedrivits inom enheten kan nämnas, Svealand i Vendel och Vikingatid, Borgar och befästningar, Genus och diet under Neolitikum, samt studier av yngre järnålderns matkultur.