I ämnet ingår inte bara historia utan även religion, filosofi, litteratur och konst. Arkeologiskt material spelar också en stor roll. Kort sagt, vi studerar alla spår, materiella eller andliga, som människor lämnat efter sig. Vårt ämne är därför mycket omfattande och unikt både i Sverige och utomlands genom sin speciella tvär- och mångvetenskapliga inriktning. Vissa delar av utbildningen är förlagda till de svenska instituten i Rom och Aten och våra studenter har även möjlighet att delta i svenska utgrävningsprojekt i Italien, Grekland och Turkiet.