Workshopen Go with the Flow or Against the Grain - Processes and courses of events in archaeology and cultural history leds av Professor Richard Hingley, University of Durham, och hålls den 25 november.

Program Workshop (196 Kb)

PAG-dagen år 2011 är en workshop där inbjudna postdoc-forskare samlas kring temat Processer inom arkeologi och kulturhistoria. I fokus står frågan om hur olika typer av processer kan diskuteras fruktbart i den kontextuella arkeologins era, och diskussion och inlägg tar avstamp i nyckelorden Agency, Intentionality, Sequence, Inertia/trigging, Flow, Predictability/coincidence och Writing processes.

Se bilagt synopsis.

Information och kontakt nanouschka.myrberg@ark.su.se