Workshop vid Institutionen för arkeologi och antikens kultur, Stockholms universitet, den 2-3 december 2010

Program Workshop (14 Kb)

PAG-dagen år 2010 är i form av en workshop där inbjudna forskare och doktorander från Sverige och Norge samlas kring frågan var genusarkeologin står idag. Det är nu dryga 20-talet år sedan begreppet genus användes i en skrift för första gången inom arkeologi i Sverige och lika länge sedan den tredje vågens feminism förändrade synen på kön och genus ytterligare. Hur, eller kanske snarare: Har de teoretiska och analytiska insikterna från feministisk forskning förvaltats, fördjupats och/eller anpassats till den arkeologiska forskningen under de två dekaderna? Hur har de vidareutvecklats inom andra – till arkeologin närstående – akademiska ämnen och vilken inspiration kan arkeologer finna där för sin forskning? Eller är det istället aktuellt för arkeologins del att finna nya frontfigurer och nya inspirerande teorier? Vilka är i så fall dessa? Ambitionen med workshopen är att tänja gränserna för genusdiskussioner med avancerad teori och metod applicerat på arkeologiska frågeställningar och arkeologiska material.

De två huvudsakliga huvudfrågorna för workshopen är:

• Hur står sig genus som politiskt/feministiskt perspektiv. Avradikalisering eller mognad?
• Vad är det ’nya heta’ inom feministisk forskning och vad kan appliceras inom arkeologi? Vad kan en genusarkeologi tillföra samtidsdebatten?

I årets workshop deltar nio forskare och doktorander som alla jobbar med genus utifrån sina specifika frågeställningar och material. Vi har även bjudit in två discussants, Elisabeth Nordbladh från Institutionen för historiska studier, Göteborg samt Ericka Engelstad från Institutt for arkeologi og sosialantropologi, Tromsø. Ericka kommer även att hålla en öppen föreläsning den 1:a december i anslutning till workshopen (se här för mer information).

Deltagarnas bidrag i workshopen har publicerats i: Back Danielsson, I-M. & Thedéen, S. (eds.). ‘To Tender Gender: The Pasts and Futures of Gender Research’. Stockholm Studies in Archaeology, 58, Stockholm: Univ. 2012.